Kildehuset

Kalender

KILDEHUSET er en integreret 0-6 års institution. Vi bor i charmerende, utraditionelle fysiske rammer, nær skov, sø og smuk natur. Vores nærmeste nabo er en skulpturpark, og med kun få minutters gang til Farum Sø kan vi bogstaveligt talt røre ved både kulturen og naturen i dagligdagen. Her er vores tilsynsrapport.

Overgange


At starte i daginstitution er altid en stor omvæltning for barnet og som oftest også for forældrene. Det er derfor ikke uden betydning hvordan denne start og de kommende overgange i barnets institutions- og skoleliv foregår.
Med udgangspunkt i Furesø kommunes ”Mål & principper for den gode overgang” har vi i Kildehuset særligt fokus på:
- At der er tryghed og genkendelighed i overgangen – for barnet og familien.
- Samt at Kildehuset er et sted, hvor der er plads og åbenhed i forhold til alle børn og familier.

Besøg i Kildehuset og kontakt med pladsanvisningen:
Kildehuset modtager mange henvendelser fra forældre der gerne vil se institutionen inden de foretager det endelige institutionsvalg. Vi åbner gerne vores døre og byder på en informerende rundvisning i huset, hvor der er mulighed for at mærke stemningen og stille spørgsmål. Det kan nemt blive til mange rundvisninger på et år og da vi gerne vil tage hensyn til Kildehusets børns tryghed og trivsel, har vi valgt, at rundvisninger primært er mulige ml.10 og 10.30 og altid efter forudgående aftale pr. telefon eller mail.
Selve opskrivningen til Kildehuset foregår via Pladsanvisningen og det er også her forældre kan blive oplyst om venteliste m.m. Da Kildehuset er en integreret institution er der søskendegaranti, det betyder, at mindre søskende til børn der går i Kildehuset altid er garanteret en vuggestueplads.

Overgangen fra hjemmet til Kildehusets vuggestue:
Når et barn har fået plads i Kildehuset vil forældrene, inden barnet skal starte, modtage en lille velkomstfolder med information om hvilken stue barnet skal gå på, hvem der er kontaktvoksne i institutionen og andre praktisk oplysninger. Barnets start (indkøringen) aftales individuelt, alt efter barnets alder og forældrenes vilkår. Der er altid mulighed for at barn og forældre kan komme på besøg inden selve starten.
Selvom børn og familier har forskellige behov, er det vores mange års erfaring og anbefaling, at forældre afsætter en uge til selve indkøringen, hvor barnet gradvis bliver præsenteret for alt det nye. Samt en uge efterfølgende, hvor forældre henter barnet tidligt til at starte med og langsomt udvider tidsrummet barnet er i vuggestuen, så det får mulighed for gradvis at lære flere af vuggestuens rutiner, børn og voksne at kende.
Under indkøringen aftaler vi sammen, at sætte tid af til en samtale, hvor der er fokus på barnets kommende tid i Kildehuset – den daglige rytme og andre praktiske informationer. Til denne samtale er det ligeledes vigtigt, at forældrene er åbne og indvier personalet i barnets liv hidtil, samt om andre ting der kan have indflydelse på barnets trivsel. Denne samtale er med til, at vi og forældrene i fællesskab kan få etableret et godt samarbejde og foregår som udgangspunkt altid uden at barnet er tilstede.

Vi ved det kan være følelsesladet, at afleveres ens barn til daginstitutionen, ligesom nogle afleveringer er sværere end andre og vi opfordrer derfor meget til, at man særligt i den første tid, benytter sig af muligheden for at ringe og høre hvordan det går. Vi ringer altid til forældrene hvis vi har brug for det.

Overgangen fra vuggestuen til børnehaven/Riddersporen:
Som udgangspunkt ”flytter” vi børnene fra vuggestuen til børnehaven på et tidspunkt mellem barnet er cirka 2 år og 10 mdr. og senest den 1. i den måned barnet fylder 3 år. Når barnet er omkring 2 1/2 år afholder vuggestuen en forældresamtale, hvor vi taler om hvordan barnet bedst støttes i den kommende overgang – i Kildehuset og i hjemmet. Vi opfordrer her forældrene til i den kommende tid, at ”gå på besøg i børnehaven” – både alene og få talt med personalet og sammen med barnet.
Forældre til kommende børnehavebørn modtager kort før barnets start et praktisk informationsbrev fra Riddersporen.
Det sidste halve år i barnets tid i vuggestuen er der særligt fokus på, at barnet nu nærmere sig en overgang. De ”store” vuggestuebørn fra de to stuer har mange fælles aktiviteter:
- De spiser frokost sammen med faste voksne tilknyttet og i deres eget rum.
- Vi planlægger særlige pædagogiske aktiviteter, forløb og ture for dem, hvor de bliver udfordret og mødt lige der hvor de er – nemlig som kommende børnehavebørn.
- Vi planlægger fælles ture og aktiviteter for dem og de ”mindste” børnehavebørn.
- Vi sørger for, at de tit er ”på besøg” i børnehaven.

Det at vi samler børnene i et alders- og udviklingsfællesskab gør, at vi kan give dem passende udfordringer og på den måde kan vi målrettet skubbe på deres udvikling. Fællesskabet i ”Storegruppen” hjælper også børnene til at se sig selv som kommende børnehavebørn og det er derfor vores oplevelse, at børnene ofte har nemmere ved at tage skridtet fra vuggestue til børnehave, end deres forældre ?

Da Kildehuset er en integreret institution får vi og børnene meget foræret i forhold til overgange fra vuggestue til børnehave. Vuggestuen og børnehaven åbner og lukker sammen dagligt og derudover deler vi jo hus, have og festlige dage. Dette gør, at børnene allerede kender både børnehavens voksne og lokaler.
Den sidste dag i vuggestuen flytter barnet sin garderobe ned i børnehaven og er selv med til dette. Det er også den sidste dag der holdes et ”farvel-til-vuggestuen” på barnets stue, hvor barnet er i centrum til enten morgensamling eller eftermiddagsmåltidet.
Den første tid i børnehaven er det godt at tænke på, at ens barn er på ”overarbejde” i forhold til at begå sig i alt det nye. Det er derfor godt, hvis der er mulighed for nogle kortere institutionsdage i starten.

Overgangen fra børnehave til FFO/skole:
Når sommeren går på hæld og efteråret står for døren samler vi førskolebørnene fast en gang ugentligt og har før-skole-forberedende aktiviteter, vi kalder dette ”børnekursus”. Her har vi både fokus på, at støtte op om de fysiske og sociale færdigheder, der giver barnet den bedste start i skolen. Eksempler herpå kan være om barnet kan vente på tur, holde på en blyant, koncentrere sig længere tid af gangen og er der styr på hvordan man omgås venner – og om barnets evne til at sige til og fra i konflikter.


Goddag og Farvel - den daglige overgang mellem hjemmet og Kildehuset:
Meget kan gøres for at hjælpe den daglige aflevering og afhentning af barnet godt på vej og tit er det de mange små ting der tilsammen gør en forskel:
- Forældre og ansatte er gode forbilleder der tydeligt siger goddag og farvel
- Forældre og ansatte er åbne og tydelige i deres kommunikation i forhold til
hvornår der siges farvel
- Det er ikke en god ide at forældre ”sniger sig ud”, selvom det er hårdt at høre barnet græde. Hvis forælderen pludselig forsvinder bruger særligt det lille barn unødig tid og energi på at finde forælderen
- Gør afskeden kort – hold fast i beslutningen om at gå også selvom barnet eller I er kede af det. De voksne i Kildehuset vil hjælpe barnet i den svære stund
- Som forældre hjælper du barnet ved at udstråle sikkerhed med dit kropssprog og ”glæde” når du går. Det hjælper ikke barnet at du ser ked ud af det

Det er helt normalt, at barnet gennem sin institutionstid, har perioder hvor aflevering eller afhentningen er svær og måske ligefrem konfliktfyldt. I sådan en periode råder vi jer forældre til at tale med os i institutionen om hvordan vi bedst kan støtte jer og ligeledes til, at I tager en snak derhjemme, de voksne imellem, så I er afklaret når I står i orkanens øje.
En huskeregel er, at intet daginstitutionsbarn er gammelt nok til at tage ansvar for hvornår der skal siges farvel eller hvornår det skal med hjem – det er den voksnes opgave.