Kildehuset

Kalender

KILDEHUSET er en integreret 0-6 års institution. Vi bor i charmerende, utraditionelle fysiske rammer, nær skov, sø og smuk natur. Vores nærmeste nabo er en skulpturpark, og med kun få minutters gang til Farum Sø kan vi bogstaveligt talt røre ved både kulturen og naturen i dagligdagen. Her er vores tilsynsrapport.

Inklusion


BØRN MED BEHOV EN SÆRLIG INSDATS - Inklusion i Kildehuset

I Kildehuset dækker overskriften ”Børn med behov for en særlig indsats” alle de børn som enten konstant eller i en kortere periode ikke har mulighed for at profitere af den pædagogiske hverdag på lige fod med de andre børn, og hvis trivsel og udvikling vi derfor er bekymret for.
Det kan være børn, hvor behovet for en særlig indsats er knyttet til ydre forhold omkring barnet, eksempelvis:
- forældres skilsmisse
- dødsfald i den nære familie
- tab af et elsket kæledyr
- at barnets familie i korte eller længere perioder har svære sociale eller økonomiske vilkår

Eksempler på børn, hvor behovet for en særlig indsats er knytte til barnet selv kan være:
- børn med permanente eller forbigående fysiske handicap
- børn der på grund af sygdom kommer ”bagud” i deres udvikling – det kan være vuggestuebarnet der har mellemørebetændelse gentagende gange og derfor ikke udvikler sit sprog alderssvarende
- over- eller undervægtige børn
- børn med udfordringer i forhold til at begå sig og deltage i sociale fællesskaber

Vi arbejder ud fra en overbevisning om,
- at vi behandler alle børn ens ved at behandle dem forskelligt
- at alle børn har ret til at være en del af Kildehusets fællesskab
- at vi skal fokusere på det enkelte barn og børnegruppens kompetencer frem for mangler

I praksis betyder ovenstående, at vi ser på hvad det enkelte barn har brug for, så det igen kan deltage og profitere af den pædagogiske hverdag og komme videre i sin udvikling.

Metode/praksis:
- Vi deler iagttagelser af børn/børnegruppen med hinanden i hele personalegruppen.
- På ugentlige pædagogmøder bruges arbejdsredskabet ”Individuel læreplan” på alle børn. I de individuelle læreplaner beskrives hvorledes det enkelte barn fungerer i 3 læringsrum: 1) Rutiner 2) Aktiviteter og 3) Børnefællesskaber. Giver beskrivelserne anledning til bekymring inddrages forældrene i det videre forløb.
- Vi anser børnenes forældre som vores vigtigste samarbejdspartner.
- Vi inddrager relevante fagpersoner efter behov, eksempelvis talepædagog, specialepædagog, psykolog, sundhedsplejerske m.m.
- Vi har i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter og rutiner fokus på hvad der skal til for at alle børn i den aktuelle børnegruppe profitere af dem, eksempelvis:

Der er fast morgensamling i vuggestuen, men den tilrettelægges og justeres konstant i forhold til den aktuelle børnegruppe. Er der en periode en gruppe af motoriske urolige børn, tilgodeses deres behov med en lille ”boogie voogie”. Eller det stille barn lokkes til at tale ved at inddrage ”barnets spor” – måske har forældrene fortalt om barnets glæde over families kat og så bliver der sat kattesange og snak om katte på morgensamlings-”programmet”.

I børnehaven forfølger vi børnenes spor og et løbehold for de 4 årige opstår. Vi inddrager børnene i planlægningen af aktiviteten og der opstår en ide om, at børnene på det samme løbetur kan vælge om de vil være på ”hareholdet” eller ”jordbærholdet”. Nu har alle børn mulighed for at få en succesoplevelse, uanset deres fysiske formåen – det er nemlig hos børnene både sejt at være en hare og en jordbærplukker!