Kildehuset

Kalender

KILDEHUSET er en integreret 0-6 års institution. Vi bor i charmerende, utraditionelle fysiske rammer, nær skov, sø og smuk natur. Vores nærmeste nabo er en skulpturpark, og med kun få minutters gang til Farum Sø kan vi bogstaveligt talt røre ved både kulturen og naturen i dagligdagen. Her er vores tilsynsrapport.

BMV


En børnemiljøvurdering, BMV, undersøger det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det enkelte dagtilbud. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. En børnemiljøvurdering er et redskab, som bruges til at kortlægge, vurdere og udvikle børnemiljøet.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes egne oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksne må forsøge at sættes sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.

Børnemiljøvurderingen skal indeholde følgende faser:
1. En kortlægning af institutionens fysiske, psykiske og æstetiske (børne)miljø.
2. En beskrivelse og en vurdering af eventuelle børnemiljøproblemer og indsatsområder.
3. En handlingsplan.

I områdeinstitution Nordvest har vi denne gang brugt de arbejdsredskaber der findes på Børnetermometeret.

Kildehusets BMV/handlingsplaner:
Vi har opdelt Kildehusets børn i tre aldersgrupper (vuggestuens børn, Børnehavens 3-4 årige og de 5-6 årige), og lavet en kortlægning, beskrivelse og handlingsplan for hver af de tre grupper.

Kortlægning for vuggestuens børn samt børnehavens 3-4 årige: Det pædagogiske personale har alle anonymt udfyldt et spørgeskema med en lang række af spørgsmål, der spørger ind til de tre områder. Efterfølgende er besvarelserne blevet tastet ind, og har resulteret i en rapport for hver af de to grupper.

Kortlægning for børnehavens 5-6 årige: Børnene i gruppe 1 (før-skolegruppen) har på skift været på besøg hos Lærke på kontoret, hvor de har siddet foran computeren og svaret på spørgsmålene ved at trykke på ”smileys”. Undersøgelsen har været anonym, i det omfang, at kun Lærke har kendskab til børnenes besvarelser. Alle svarene er blevet samlet i en rapport.

Beskrivelse, vurdering og udarbejdelse af handlingsplanerne: Efterfølgende har vi i henholdsvis vuggestuen og børnehaven set på rapporterne (beskrivelserne), og vurderet hvilke fokuspunkter vi skal arbejde med, og sat dem ind i 3 handlingsplans-skabelon (interne arbejdspapir).

Vuggestuens handlingsplan 
Børnehavens handlingsplan - 3-4 årige 
Børnehavens handlingsplan - 5-6 årige